kalendarz

25.01/12.01.2022 pokaż nowy styl

czytania

Lit.: Ap. 333 (Hbr 12, 25-26; 13, 22-25) i Ew. Mk 43 (10, 2-12) oraz świętemu: Ap. 318 (Hbr 7,26-8,2) i Ew. J 36 (10, 9-16).

święci dnia

Ikony Matki Bożej "Akatystowa" z Chilandaru
Ikony Matki Bożej "Karmicielka"
Ikony Matki Bożej "Napomnienie Eklezjarchy"
Ikony Matki Bożej "Popska"
mnich Martynian znad Jeziora Białego
Sawa I, arcybiskup Serbii
męcz. Tacjana, diakonisa
męcz. Mercjusz z Afryki
męcz. Filoteusz z Antiochii
męcz. Piotr Apselamus z Anei

Kalendarz cerkiewny na wyciągnięcie ręki.

pobierz aplikację na telefon